Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak

Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak

Atatürk ilkeleri, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı amaçlamış, akıl ve bilime dayalı düşüncelerdir.

Atatürk ilkeleri sayesinde demokrasi, Türk toplumunda yerleşmiştir. Atatürk ilkeleri yeni Türk devletinin temelini oluşturmuş, onun ilerlemesini ve dünyanın saygın devletlerinden biri olmasını sağlamıştır. Bu ilkeler her çağda, dönemin koşullarına göre, yenilenebilme özelliğine sahip olduğundan toplumsal yapımıza da dinamizm kazandırmıştır. Bu ilkeler sayesinde Türk milleti geri kalmışlıktan kurtularak, her yönü ile uygar ve gelişmiş bir toplum hâline gelmiştir.

Atatürk ilkeleri Türk toplumunun çağdaşlaşmasını önleyen kurumların ortadan kalkmasını sağlamış, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş kurum ve kuruluşları Türkiye’mize kazandırmıştır. Atatürk ilkeleri, iktidarın kişisellikten kurtarıp millete mal edilmesiyle, millî egemenlik ve demokrasinin yerleşmesine imkân sağlamıştır.

Türk toplumunu yanıltan, doğru yoldan saptıran görüşler ve düşünceler, Atatürk ilkeleriyle ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca bu ilkeler sayesinde Türk milletinin uygarlık alanında geri bıraktıran kurumlar ortadan kaldırılmış, aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş kurumlar oluşturulmuştur.

Atatürkçülük, millî birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. Bu nedenle Türk milletinin birlik ve beraberliği Atatürk ilkelerine sahip çıkmakla mümkündür. Tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız millet egemenliği de ancak Atatürk ilkelerinin uygulanmasıyla sağlanabilir. O hâlde Atatürk ilkelerine sahip çıkmak en önemli millî görevimizdir.

Atatürk ilkelerine sahip çıkıp devamlılığını sağlamak, akıl ve bilimin ışığında ilerlemek demektir. Aksi durumda ilerleme ve gelişmeden söz edilemez. Türk milletinin çağdaşlaşması, Atatürk ilkeleri sayesinde gerçekleşmiştir. Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdi olduğu gibi gelecekte, varlığının ve gelişmesinin de güvencesidir. Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve bu ilkelerin devamlılığını sağlamak başta Türk gençliği olmak üzere milletimizin her bireyinin millî görevidir

 

 

Atatürk ilkelerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi milli bir görevdir. Ancak daha da önemli olan bu ilkelerin uygulanmasında, her bireyin üzerine düşen sorumluluğu bilmesi ve bu sorumluluğu yerine getirmesindedir. Atatürkçülüğün en temel unsuru milli bağımsızlıktır. Ardından milli egemenlik gelir. Egemenlik yetkisi sadece millete aittir. Herhangi bir sınıfa, gruba, zümreye bırakılamaz.

 

Atatürk ilkelerine sahip çıkmak için vatandaşlara düşen görevler şunlardır:

1.     Milli birlik ve beraberliği bozacak davranışlardan kaçınmak,

2.     Türkiye Cumhuriyeti'ni kalkındırmak için her alanda çalışmak,

3.     Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı davranmak. Kimseye haksızlık yapmamak, haksızlığa uğrayınca da suskun kalmamak,

4.     Atatürk ilke ve inkılaplarına içten bağlanmak, gelecek kuşaklara bu ilkelerin öğretilmesini sağlamak

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !